Cỏ nhân tạo tai chuột

Tên sản phẩm: Cỏ nhân tạo

Mã sản phẩm: Tai chuột

Mô tả:

  •  Kích thước tấm : 40cm x 60cm
  • Số mắc: 247
  • Tấm cỏ bằng nhựa dạng vỉ lá

Vui lòng liên hệ hotline 0914.309.393

Danh mục: