Cỏ nhân tạo cải xoong

Tên sản phẩm: Cỏ nhân tạo

Mã sản phẩm: Cải xoong

Mô tả:

  • Kích thước tấm : 40cm x 60cm
  • Số mắc: 308 (Loại dày)
  • Tấm cỏ bằng nhựa dạng vỉ lá

Vui lòng liên hệ hotline 0914.309.393

Danh mục: